Det er åpnet konkurs i følgende selskaper i dag:
Østfold:
 • Andebru Eiendom ASAndebru Eiendom AS
Akershus:
 • Unicorn Norway ASUnicorn Norway AS
Vestfold:
 • Gibel T Holding ASGibel T Holding AS
Rogaland:
 • Paintman ASPaintman AS
 • Vertshuset Smiå ASVertshuset Smiå AS
Hordaland
 • Eriksen Helge Tekn Entrepren ASEriksen Helge Tekn Entrepren AS
 • Tangenes T Prosjekt ASTangenes T Prosjekt AS
Sør-Trøndelag
 • Elitel ASElitel AS
Nord-Trøndelag:
 • Timotei ASTimotei AS
Nordland:
 • Polarprodukter ASPolarprodukter AS
 • Uno Bazar ASUno Bazar AS
Troms:
  Matrosen ASMatrosen AS
fullstendig oversikt.
: : I tillegg kommer fire personlige konkurser. Her finner du