16 konkurser

Det er åpnet 16 konkurser i dag. Her er oversikten.

Næringsliv

Det er åpnet konkurs i følgende selskaper i dag:Østfold:

 • Andebru Eiendom ASAndebru Eiendom AS
Akershus:
 • Unicorn Norway ASUnicorn Norway AS
Vestfold:
 • Gibel T Holding ASGibel T Holding AS
Rogaland:
 • Paintman ASPaintman AS
 • Vertshuset Smiå ASVertshuset Smiå AS
Hordaland:
 • Eriksen Helge Tekn Entrepren ASEriksen Helge Tekn Entrepren AS
 • Tangenes T Prosjekt ASTangenes T Prosjekt AS
Sør-Trøndelag:
 • Elitel ASElitel AS
Nord-Trøndelag:
 • Timotei ASTimotei AS
Nordland:
 • Polarprodukter ASPolarprodukter AS
 • Uno Bazar ASUno Bazar AS
Troms:
  Matrosen ASMatrosen AS
I tillegg kommer fire personlige konkurser. Her finner du fullstendig oversikt.