Driftsregnskapet overfor utlandet viser et overskudd på 20,9 milliarder kroner i november i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå idag. Det utgjør 4,6 milliarder mer enn november 2003.Eksport av varer i alt beløp seg i november måned til 51,6 milliarder kroner, en økning på 9,9 milliarder fra november 2003. Av dette utgjorde økningen i eksport av råolje og naturgass 6,8 milliarder kroner. Import av varer økte med 5,1 milliarder og endte på 30,4 milliarder kroner.For rente- og stønadsbalansen er det beregnet et underskudd på 1,4 milliarder kroner i november 2004, mens det i november 2003 var et underskudd på 2 milliarder kroner.