Aker Yards melder å ha fått en kontrakt med Farstad Supply om bygging av et multifunksjonelt ankerhåndteringsfartøy. Kontrakten har en verdi på 250 millioner kroner.Aker Brevik skal stå for byggingen. Farstad Supply har også inngått en opsjonsavtale for ytterligere ett skip. Skroget skal bygges av Aker Breviks datterselskap i Romania, og skipetskal leveres i april 2006. stiger 3,43 prosent til 166 kroner på nyheten. Det er omsatt aksjer for 17 millioner.