Landbrukets innkjøpsorganisasjon Agrikjøp har inngått avtale med Telenor om leveranser av tale- og datakommunikasjonsløsninger. Rammeavtalen er treårig og har en verdi på over 45 millioner kroner.Agrikjøp er en del av norsk landsbrukssamvirke, og i første omgang vil TINE, Gilde, Prior, Norges Bondelag, Hoff og Arcus benytte tjenestene og produktene som omfattes av rammeavtalen. Dette gjelder blant annet bredbåndstelefoni, videokommunikasjon, bedriftsinterne datanettverk (IP VPN) og tilhørende sikkerhetstjenester.Avtalens verdi er også avhengig av om flere tilknyttede deler av landbrukssamvirket vil inngå i rammeavtalen på et senere tidspunkt. Telenor vant den omfattende avtalen med Agrikjøp i konkurranse med tre andre leverandører.Telenor-aksjen stiger 1,28 prosent til 59,50 ved lunsj onsdag.