+ 60 prosent

Wilh. Wilhelmsen-selskap vil øke flåten med 60 prosent.

Næringsliv

American Roll-On Roll-Off Carriers, som eies av American Roll-On Roll-Off Carriers, som eies av Wilh. Wilhelmsen ASA (WW) and Wallenius Lines AB, har planer om å øke antallet fartøyer fra fem til åtte. Fartøyene vil bli overført fra eierne. (WW) and Wallenius Lines AB, har planer om å øke antallet fartøyer fra fem til åtte. Fartøyene vil bli overført fra eierne.