Nå forsvinner mange arbeidsplasser i Norges Idrettsforbund (NIF). I følge Dagbladet mister nå 28 jobben i idrettsforbundet. Disse kommer i tillegg til de 44 som allerede har måttet slutte. Totalt blir 72 arbeidsplasser borte, som følge av pengerotet under tidligere idrettspresident Kjell O. Kran..Men det stopper ikke med det. Nå anmeldes det tidligere styret til Idrettens domsutvalg etter det akkumulerte gigantunderskuddet i perioden 2001 til 2003. Konsekvensene av det kan bli alt fra frifinnelse til mild irettesettelse eller utestengelse fra norsk idrett på livstid.Anmeldelsen kommer, i følge avisen, etter granskningsrapporten som rette skarp kritikk mot tidligere generalsekretær Ivar Egeberg og tidligere idrettspresident Kjell O. Kran.