Advokat Sylte angriper Eurosmart

Advokat Olav Sylte sier at han ser likhetstrekk med T5PC i Eurosmart og forbereder en rettslig prosess mot selskapet.

Næringsliv

Advokat Olav Sylte, som fører saken mot T5PC på vegne av over 100 aksjonærer i det konkursrammende selskapet, går i dag ut mot Eurosmart. På sine nettsider skriver han blant annet:Eurosmart har solgt aksjer til en rekke personer som har trodd at de betalte en kurs som gjenspeilet realitetene bak aksjene. De aksjonærene vi har vært i kontakt med har foretatt kjøp i den tro at de betalende aksjonærene til sammen kjøpte 100 prosent av aksjene. Realiteten synes å være at de i stedet har kjøpt ca. 10% mens de resterende 90 % har gått til personer som antakeligvis ikke har betalt noe som helst. Dette kan sammenlignes med situasjonen i T5. Vi tar forbehold vedrørende denne anførslen fordi den ikke er bekreftet av selskapet. Og: Selskapet fremstår som fullstendig useriøst mht ledelse og det er all grunn til å undersøke nærmere hva som er realitetene i selskapet. Dette antar vi bare kan gjøres i form av en rettslig prosess mot selskapet.Sylte skriver også i sin orientering at advokatfirmaet tar sikte på å igangsette en slik rettslig prosess mot selskapet i løpet av januar, med mindre ledelsen skulle legge frem opplysninger som dokumenterer at ovennevnte antakelser er uriktige.På nettsiden til advokat Sylte blir det også gjengitt spørsmål som er sendt ledelsen i Eurosmart onsdag. Spørsmålene er tilsynelatende besvart av den som er på vei inn i en lederrolle i selskapet.Syltes kommentar til svarene er: (..) det er klart at ledelsen gir bevisst feilaktige opplysninger om vesentlige forhold av betydning for aksjonærene.Vi vil anbefale dem vi bistår å igangsette en rettslig prosess mot ledelsen for å få fremlagt den nødvendige dokumentasjon.Diskuter Eurosmart her

Nyheter
Næringsliv