PGS skal være sterkt fristet til å selge hele Pertra til et internasjonalt oljeselskap. Ifølge DN skal to budgivere ha pekt seg ut. En norsk gruppering vil ha halve selskapet, mens et utenlandsk selskap vil ha hele. PGS skal være sterkt fristet til å selge hele Pertra til et internasjonalt oljeselskap. Ifølge DN skal to budgivere ha pekt seg ut. En norsk gruppering vil ha halve selskapet, mens et utenlandsk selskap vil ha hele. Ifølge analytiker John A. Olaisen i Carnegie vil et salg av hele Pertra være best for PGS-aksjen. PGS har fortsatt en høy gjeldsgrad. Dessuten har selskapet tunge obligasjonslån i USA. Dermed vil et fullstendig salg gi ledelsen mer handlefrihet.- For aksjeeierne hadde det vært bra om de hadde solgt Pertra. For obligasjonseierne kan det derimot være negativt. Det øker risikoen for dem, dersom selskapet får mindre stramme tøyler. Det beste for dem, er å ha en garantert pengestrøm, en melkeku, i bunnen, sier Olaisen.