Anbefaler Røkke-aksje

Enskilda Securities hever kursmål på Aker Yards med nesten 40 prosent.

Næringsliv

Enskilda Securities hever kursmålet på Enskilda Securities hever kursmålet på Aker Yards fra 140 til 195 kroner, melder Reuters. Samtidig opprettholdes "buy"-anbefalingen. fra 140 til 195 kroner, melder Reuters. Samtidig opprettholdes "buy"-anbefalingen. "Aker Yards sterke ordreinngang har oppmuntret oss til å øke estimatet på resultat før skatt med 17 prosent for 2005 og 26 prosent for 2006", heter det i notatet.Aker Yards stiger tre prosent til 154 kroner.

Nyheter
Børs