Bestiller skip

DOF har bestilt skip ved Fitjar Mekaniske Verksted.

Næringsliv

I slutten av november 2004 meldte DOF ASA om en fem års befraktningsavtale med Peterson Supplylink B.V. I slutten av november 2004 meldte DOF ASA om en fem års befraktningsavtale med Peterson Supplylink B.V. DOF har nå inngått en kontrakt med Fitjar Mekaniske Verksted AS (FMV) om bygging av et skip av MT 6009 S-design. Skipet skal betjene kontrakten med Peterson, og har levering i første halvår 2006.Dette er det fjerde skipet FMV bygger for DOF.

Nyheter
Børs