Bjellesau kjøper aksjer

Arne Fredly har tatt plass høyt på aksjonærlisten i Belships.

Næringsliv

Ifølge en oppdatert aksjonærliste i Belships er Arne Fredlys Atlas Capital Management Ltd sjette største aksjonær med 840.000 aksjer, tilsvarende 3,39 prosent av aksjene i bulkrederiet, skriver Stocklink.Ifølge en oppdatert aksjonærliste i Belships er Arne Fredlys Atlas Capital Management Ltd sjette største aksjonær med 840.000 aksjer, tilsvarende 3,39 prosent av aksjene i bulkrederiet, skriver Stocklink.

Nyheter
Børs