Farstad-sjefen sier avsløringene om kommer som et sjokk. I begynnelsen av desember fikk selskapet hans tildelt milliardkontrakten på levering av forsyningsskipstjenester med Mongstad som base.