Eurosmart skulle bli en stor eier i Conceptor, men slik ble det ikke. Pyramidekonseptet klarte aldri å oppfylle emisjonsavtalen det inngikk med Conceptor.Eurosmart skulle tilføre Conceptor 40 millioner kroner, men klarte ikke å komme opp med mer enn 11 millioner kroner. Dermed ble avtalen nullet og Eurosmart fikk tilbake de 11 millioner kronene som selskapet hadde betalt inn, forteller daglig leder Vidar Lyhus i Conceptor til HegnarOnline.Han forteller også at Eurosmart brukte de 11 millionene til å øke sin eierandel i Bohus Detaljhandel AB (BD AB) til 16,44 prosent. Men Lyshus husker ikke hvor stor eierandel Eurosmart hadde fra før eller hva denne transaksjonen priset BD AB til. Det han imidlertid husker er at transaksjonen ble gjennomført i fjor høst.Lyhus henviser oss til økonomdirektør Ronny Egeland, men legger til at han ikke er tilgjengelig i dag. Han lover imidlertid å komme tilbake til oss med informasjon om hvor mye Eurosmart eide fra før.
Det han imidlertid kommer tilbake med av informasjon er følgende:
"Vi viser til telefonsamtale vedrørende Eurosmart tidligere i dag. Det opplyses at Eurosmart ikke er aksjonær i Conceptor AS på grunn av mislighold av tidligere inngått emisjonsavtale. Eurosmart AS har pt 16,44% av selskapet Bohus Detaljhandel AB.Conceptor AS har som policy å ikke gi informasjon om enkelttransaksjoner. For videre informasjon bes De eventuelt å kontakte Eurosmart."HegnarOnline kan opplyse om at Eurosmart fra før hadde en eierandel på 12,24 prosent i BD AB. Hvis det er riktig at Eurosmart brukte alle de 11 millioner kronene til å kjøpe seg opp med 4,2 prosent i BD AB, priser det Conceptors datterselskap til 256 millioner kroner.Eurosmarts eierandel er dermed verdt, på papiret, 42 millioner kroner.