Eurosmart presses av dårlig likviditet og jobber nå på spreng for å sikre videre drift.I det arbeidet tyr selskapet blant annet til et grep som også T5PC forsøkte, men mislyktes med: Salg av selskapets egne aksjer til medlemmene. Aksjer som gründerne har overdratt vederlagsfritt til selskapet.
Sikring av verdierAksjeavtaleBetingelse?Strammere og tøffere- Kan du si noe om hvor mye likvider selskapet sitter med, hvis du vet det da?- Kan det bli aktuelt å selge aksjene i BD AB, hvis dere finner en kjøper?- Er likviditeten strammere og dette tøffere enn du trodde da du begynte for to uker siden? Diskuter Eurosmart her
Aksjonærforeningen valgte sist uke Johnny Johansen til å representere aksjonærene. Han sier til HegnarOnline at han nå jobber dag og natt for å sikre verdier og for å sikre videre drift. Han sier blant annet at det er mye varer på lager og at det nå forberedes et større salg i Hønefoss og i Oslo for å få penger i kassa.Men selskapet har allerede tydd til dette grepet. Den siste tiden har selskapet gjennomført salg mot kontant betaling, noe som også er blitt kritisert heftig blant medlemmer som mener det har vært fare for at pengene ikke kommer selskapet til gode.På samme tid forsøker også selskapet å selge unna 10 av selskapets 28 millioner egne aksjer til kurs 0,05 euro. Det kan også gi noen kroner i kassa, hvis det i det hele tatt nå finnes noen som ønsker å ta i Eurosmart-aksjer. Det er nå så stor usikkerhet knyttet til videre drift av selskapet at vi ikke tror det er veldig mange som kommer til å kjøpe aksjer.Det blir også redegjort for at Aksjonærforeningen mandag 17. januar inngikk en avtale med gründerne i Eurosmart, Roy Kvamme og Erik Øveren, der disse godtar en omfordeling av aksjene i selskapet slik at denne bedre representerer det som er innbetalt i forbindelse med emisjonen i selskapet. De to vil da sitte igjen med 10 prosent hver. Små aksjonærene skal med det få 70 prosent og selskapet skal sitte med resten.Hvordan dette formelt og praktisk skal gjennomføres er ikke helt klart, og trolig må det gjennom en juridisk vurdering av fremgangsmåten før det blir gjennomført.Talsmann for aksjonærforeningen, Roger Gjermundshaug, sier likevel til HegnarOnline at han håper det skal være mulig å få gjennomført dette raskt slik at man kan få avholdt ekstraordinær generalforsamling i løpet av et par uker og der få valgt nytt styre i Eurosmart.Fremdeles er det gründerne som formelt sett styrer og daglig leder Jarle Ørnebo sier at det er litt for tidlig å si når det kan bli avholdt generalforsamling og valg av nytt styre. Innen halvannen måned, er hans målsetting.Det er også blitt hevdet at denne avtalen om omfordeling av aksjene forutsetter at selskapet eller aksjonærene ikke iverksetter rettslig granskning av selskapet. Leder for aksjonærforeningen, Johnny Johansen, avviser dette som "tull og tøys" og sier at meldingen der dette fremgår, ble skrevet litt for fort og litt for sent på kvelden.Vi konfronterer talsmannen Roger Gjermundshaug med det samme, men også han avviser at det er noen slik betingelse i avtalen.Gjermundshaug innrømmer imidlertid at et eventuelt søksmål fra aksjonærer vil kunne velte avtalen, da ingen da vil ha noen interesse av å gjennomføre avtalen med en granskning og et eventuelt søksmål hengende over seg.Også nytilsatt daglig leder i Eurosmart, Jarle Ørnebo, innrømmer overfor HegnarOnline at likviditeten er presset.- Nei, jeg kan ikke si det, men likviditeten er veldig stram, innrømmer han. Han legger til at de nå gjør det de kan for å gjennomføre tiltak for å bedre den.- Vi holder alle muligheter åpne, sier han.- Ja, avslutter han..