I november ble Espen Bergby, som til daglig jobber i IBM, presentert som den nye kosten i Eurosmart. Bergby ble etter sigende lansert som ny styreleder for selskapet, men skal aldri ha tiltrådt.Han sier til HegnarOnline at vurderte det på anmodning fra gründern Erik Øveren, men at han stilte som betingelse at det måtte gjennomføres en due dilligence av selskapet. Det er såvidt ham bekjent ikke gjort ennå.Han skal imidlertid ha fungert som rådgiver for selskapet i perioden frem til forrige uke, da aksjonærforeningen erklærte Berby uønsket i selskapet. Blant annet fordi han "skulle ha forsøkt å selge et smykkeselskap til Eurosmart".
Berbys kommentar til det er:Daglig leder bekrefter- Kjenner du til at Eurosmart skulle kjøpe et selskap av ham?- Det var et smykkeselskap?
- De trodde jeg var innvolvert i selskapet på en helt annen måte enn jeg var.Bergby forklarer at han gorde ett oppdrag i forbindelse med at Eurosmart ønsket å kjøpe smykkeselskapet han er styreleder i, Metz as, og at han fikk betalt for det som et konsulentoppdrag.- Det var snakk om en strategisk vurdering om hvordan Metz kunne passe inn strategisk inn i Eurosmart, forklarer han.Berby sier også at det som nå skjer i Eurosmart, med en omfordeling av eierandelene og en omgjøring av stemmeløse aksjer til stemmeberettige, var en anbefaling han ga Erik Øveren.Daglig leder Jarle Ørnebo i Eurosmart bekrefter også overfor HegnarOnline at Espen Bergby ble brukt som rådgiver, men at han ikke er det lengre.- Det har vært intensjonen at Eurosmart skulle kjøpe selskapet, men det blir det ikke noe av, sier han.- Ja, avslutter han.