Ulstein Verft AS har inngått en kontrakt med Island Offshore XI KS om bygging av et stort flerfunksjonelt plattform forsyningsfartøy. Kontraken er verdt om lag 290 millioner kroner. Ulstein Verft AS har inngått en kontrakt med Island Offshore XI KS om bygging av et stort flerfunksjonelt plattform forsyningsfartøy. Kontraken er verdt om lag 290 millioner kroner. Levering vil finne sted 31. mars 2006.