Aker Kværner opplyser at de tre kontraktene selskapet fikk på Ormen Lange-prosjektet i 2003 og 2004 er slått sammen til én totalkontrakt. Samlet verdi på disse er om lag 7,8 milliarder kroner. Aker Kværner opplyser at de tre kontraktene selskapet fikk på Ormen Lange-prosjektet i 2003 og 2004 er slått sammen til én totalkontrakt. Samlet verdi på disse er om lag 7,8 milliarder kroner. Opprinnelig ble verdien på kontraktene anslått til 7,35 milliarder kroner.