Marathon Petroleum Company har tildelt Vetco Aibel EPCIC-kontrakten (engineering, procurement, construction, integration and completion) for bygging av det 8.200 tonn store prosessanlegget på Alvheim. Kontraktsverdien er på 2,2 milliarder kroner. Marathon Petroleum Company har tildelt Vetco Aibel EPCIC-kontrakten (engineering, procurement, construction, integration and completion) for bygging av det 8.200 tonn store prosessanlegget på Alvheim. Kontraktsverdien er på 2,2 milliarder kroner. Kontrakten innebærer bygging av alt prosessutstyret på MST Odin, et tankskip som ble kjøpt av partnerne på Alvheim i 2004, og som nå skal konverteres om til et flytende produksjonsskip.