Flagger i Freddy-aksje

Investor står frem med over fem prosent av aksjene i Golden Ocean.

Næringsliv

Fond forvaltet av Passport Capital kjøpte 21. desember 2.465.000 aksjer i Golden Ocean Group. Ny beholdning er 11.830.000 aksjer, tilsvarende 5,27 prosent av aksjene i Golden Ocean. Fond forvaltet av Passport Capital kjøpte 21. desember 2.465.000 aksjer i Golden Ocean Group. Ny beholdning er 11.830.000 aksjer, tilsvarende 5,27 prosent av aksjene i Golden Ocean. I tillegg vil fondene få tre aksjer i Golden Ocean for hver aksje i Frontline. Etter dette vil eierandelen være 5,45 prosent.

Nyheter
Børs