Fred. Olsen Cruise Lines Ltd. (FOCL), som er eiet med 50 prosent hver av Ganger Rolf ASA og Bonheur ASA, har inngått avtale om kjøp av cruiseskipet MS Grand Latino (grt. 28.388) for levering i oktober 2005. Skipet vil da skifte navn. Fred. Olsen Cruise Lines Ltd. (FOCL), som er eiet med 50 prosent hver av Ganger Rolf ASA og Bonheur ASA, har inngått avtale om kjøp av cruiseskipet MS Grand Latino (grt. 28.388) for levering i oktober 2005. Skipet vil da skifte navn. Skipet er søster-skip til MV Black Watch som har vært operert av FOCL siden 1996.Skipet er planlagt satt inn i cruisetrafikken tidlig i 2006 etter gjennomføring av omfattende oppgraderinger.Etter kjøpet vil FOCL operere en flåte bestående av fire cruiseskip som i tillegg til nyervervet inkluderer skipene MV Black Prince, MV Black Watch og MV Braemar.