Global Geo-Services har sendt ut en melding der det blant annet opplyses at selskapet har startet på en 4.000 kilometer "Pseudo 3D"-undersøkelse i Ferdowsi-strukturen i Den persiske gulf. Global Geo-Services har sendt ut en melding der det blant annet opplyses at selskapet har startet på en 4.000 kilometer "Pseudo 3D"-undersøkelse i Ferdowsi-strukturen i Den persiske gulf. GGS antar at det finnes store mengder naturgass, samt kommersielle volumer av kondensat og olje, i Golshan- og Ferdowsi-områdene.GGS-aksjen stiger 5,1 prosent til 6,80 kroner.