Det er sluttet 10 VLCC-er Gulfen i dag. Ifølge Reuters ligger ratene ligger omtrent på samme nivå som i forrige uke. Det er sluttet 10 VLCC-er Gulfen i dag. Ifølge Reuters ligger ratene ligger omtrent på samme nivå som i forrige uke. De åtte VLCC-ene som går østover får rater i intervallet WS 67,5-72,5, noe som gir en daglig inntjening på rundt 37.000 dollar.Et Frontline-skip til Rødehavet får WS 79, mens det siste skipet går til Sør-Afrika. Her er raten WS 70.