Her er gratistelefonen

Her er telefonen som gjør det mulig å ringe på nesten helt vanlig måte via PCen og Internett. Helt gratis.

Næringsliv

Siemens har utviklet en overgang fra PC til telefon som gjør det mulig å koble en ISDN-telefon til PCen og nettet. Med Gigaset M34 USB, som er en liten USB-adapter for datamaskiner, er det mulig å snakke over Internett nesten som via det vanlige telenettet.Ved hjelp av Siemens Gigaset M34 USB, med respektiv programvare fra Skype, er det mulig å koble for eksempel en Siemens Gigaset S440 til datamaskinen. USB-adapteret, som også kan benyttes i chatting, fjernstyringen av PC og til å lytte til musikk som ligger på PCen, sender telefonsignaler fra Internett (VoIP) til Gigaset S440, men kan også brukes sammen med to andre modeller; Gigaset S645 og Gigaset C340.Koblet opp på denne måten kan man snakke via håndsettet i stedet for med mikrofonen og hodetelefonen som er vanlig å benytte i såkalt IP-telefoni.Veiledende pris på Gigaset M34USB er 890,- kroner inkl. moms. De trådløse telefonene koster fra 990,- kroner til 1.290 kroner inkl. moms.Mer om denne løsningen fra Siemens her.

Nyheter
Teknologi