I en fersk undersøkelse prioriterer norske bedriftsledere følgende satsingsområder i 2005. I en fersk undersøkelse prioriterer norske bedriftsledere følgende satsingsområder i 2005. Rangeringen:
  • Etterutdanning og kompetanseheving blant de ansatte 85 prosentEtterutdanning og kompetanseheving blant de ansatte 85 prosent
  • Forbedre arbeidsmiljøet 83 prosentForbedre arbeidsmiljøet 83 prosent
  • Rasjonalisering eller effektiviseringer 81 prosentRasjonalisering eller effektiviseringer 81 prosent
  • Utvikling av nye produkter og tjenester 66 prosentUtvikling av nye produkter og tjenester 66 prosent
  • Investeringer i IKT og data 63 prosentInvesteringer i IKT og data 63 prosent
  • Innovasjons-, forsknings- og utviklingstiltak 50 prosentInnovasjons-, forsknings- og utviklingstiltak 50 prosent
  • Internasjonalisering 32 prosentInternasjonalisering 32 prosent
  • Oppkjøp av eller fusjon med andre bedrifter 30 prosentOppkjøp av eller fusjon med andre bedrifter 30 prosent
Undersøkelsen er landsrepresentativ og gjennomført i desember 2004 av Perduco blant 2000 bedrifter for kunnskapshuset Deloitte.