Barnas Kulturfestival er konkurs. Labert besøk på fjorårets festival på Kalvøya ble direkte utslagsgivende. Barnas Kulturfestival er konkurs. Labert besøk på fjorårets festival på Kalvøya ble direkte utslagsgivende. - Vi klarte ikke å håndtere det inntekstbortfallet som kom fordi Offshore Class1-løpet i Oslofjorden kom på samme helg som Barnas Kulturfestival. Vi konkurrerer om de samme familiene, og en så stor publikumssvikt ble for mye, sier styreformann Stein Erik Jensen i Unicorn Norway ifølge TV2 Nettavisen.Unicorn er det formelle selskapet bak Barnas kulturfestival.Men ildsjelene gir ifølge nettavisen ikke opp.- Vi skal jobbe med å få på plass nye investorer og samarbeidspartnere. En del pengestøtte er alt på plass, fortsetter Jensen.