Tall fra Fotorådet viser at nok et rekordår for kamerasalget er tilbakelagt takket være den stadig økende interessen for fotografering. I 2004 ble det solgt 429 000 kameraer i Norge, til en verdi over disk på drøye 1,4 milliarder kroner.Det er naturligvis de digitale kameraene det selges mest av, de filmbaserte har falt helt av lasset. Tett oppunder 94 prosent av de solgte kameraene i Norge i fjor var digitale.Kamerasalget har økt i alle de årene Fotorådet har hatt statistikk, fra under 150 000 i 1995 til 429 000 i 2004. Utenfor denne statistikken ble det solgt nesten en million engangskameraer. Også kameraer innebygd i mobiltelefoner blir etter hvert en betydelig bildekilde.Siden prisene på digitale speilreflekskameraer har krøpet ned i området 10 000 kroner har salget steget voldsomt - fra 4000 kameraer i 2003 til 14 800 kameraer i fjor. - I 2005 vil det i følge våre prognoser bli solgt 25 000 digitale speilreflekskameraer. Dessuten er det verdt å merke seg at det selges mange tusen kameraer av typen megazoom, avanserte modeller som har elektronisk søker og masser av muligheter.Kilde: Fotorådet.