Farstad Shipping har nå tatt stilling til om selskapet vil opprettholde kontraktene om bygging av to plattform supplyskip(PSV) med Aker Brattvåg. Farstad Shipping har nå tatt stilling til om selskapet vil opprettholde kontraktene om bygging av to plattform supplyskip(PSV) med Aker Brattvåg. Etter at Norsk Hydro kansellerte intensjonsavtalen om blant annet befraktning av disse to skipene, har selskapet nøye vurdert om man likevel skulle bygge skipene. Skipene var designet og kontrahert med sikte på å dekke Norsk Hydro sine konkrete og langsiktige behov."Å bygge disse skipene på spekulasjon mot et usikkert marked for store PSV, har vi konkludert med er feil", skriver Farstad.Med det antall store PSV som nå er under bygging, vil den kommersielle risikoen bli for stor. Man har derfor valgt å kansellere byggekontraktene og har i dag meddelt dette til Aker Brattvåg. Farstad Shipping må betale verftet en kompensasjon på grunn av kanselleringen. Dette er kostnader som Farstad Shipping får dekket av Norsk Hydro.Norsk Hydro har varslet at de vil gå ut med en ny anbudsrunde. Farstads kansellering av byggekontraktene må ikke tolkes dit hen at man har tatt stilling til hva man vil gjøre i neste omgang, heter det videre.
Siste:
Farstad-sjef Terje J.K. Andersen vil ikke kommentere overfor HegnarOnline hvor stor kompensasjonen er. Han viser til at det er flere involverte parter og at man ikke vil ut med dette.