Rieber Shipping har inngått avtale om kjøp av kabelskipet `Knight` fra hollandske eiere. Kjøpet er gjort med forbehold om teknisk godkjennelse. Skipet er bygget i 2001, har en tonnasje på 12.000 dwt, lengde på 147 meter og bredde på 21 meter. Rieber Shipping har inngått avtale om kjøp av kabelskipet `Knight` fra hollandske eiere. Kjøpet er gjort med forbehold om teknisk godkjennelse. Skipet er bygget i 2001, har en tonnasje på 12.000 dwt, lengde på 147 meter og bredde på 21 meter. Investering eksklusiv eventuell ombygging er 33,2 millioner dollar.Skipet forventes overtatt i løpet av februar. `Knight` er godt egnet for ombygging til ulike oppdrag innen offshore men det er for øyeblikket ikke tatt stilling til utrustning eller beskjeftigelse.`Knight` vil etter gjennomføring av den vedtatte fisjon av Rieber Shipping ASA bli eid av `Nye Rieber Shipping` og investeringen ventes å styrke selskapets posisjon innen satsningsområdet offshore subsea support.