DN forteller at partene krangler om hva som bidro til milliardsprekken. Forsvarssjef Sigurd Frisvold mener økt husleie medvirket til gigantunderskuddet, mens Hilde Barstad i Forsvarsbygg tvert i mot mener Forsvarets husleieutgifter falt med et par hundre millioner kroner i fjor.Ifølge Barstad betalte Forsvaret 1,6 milliarder kroner i husleie til Forsvarsbygg i 2003.