Krangler om milliardunderskudd

Partene i Forsvarskonflikten krangler om hva som bidro til milliardsprekken.

Næringsliv

DN forteller at partene krangler om hva som bidro til milliardsprekken. Forsvarssjef Sigurd Frisvold mener økt husleie medvirket til gigantunderskuddet, mens Hilde Barstad i Forsvarsbygg tvert i mot mener Forsvarets husleieutgifter falt med et par hundre millioner kroner i fjor.Ifølge Barstad betalte Forsvaret 1,6 milliarder kroner i husleie til Forsvarsbygg i 2003.