Ferske tall fra Norges Bank viser at kredittindikatoren (K2) vokste med 8,8 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av desember, opp fra 8,4 prosent fram til utgangen av november.Pengemengden (M2) vokste med 7,6 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av desember. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta.Når det gjelder husholdningenes kredittvekst, steg denne med 11,4 prosent frem til utgangen av desember. Det er 0,2 prosentpoeng mer enn ved utgangen av november. Kreditt til ikke-finansielle foretak vokste med 3,7 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av desember, opp fra 2,2 prosent fram til utgangen av måneden før.