Leverer til Røkke-båter

Strømme har inngått en strategisk viktig avtale.

Næringsliv

Strømme har inngått en strategisk viktig avtale om leveranser av sikkerhetsutstyr, verktøy og vedlikeholdsutstyr til Island Offshore Shipping AS, går det frem av en børsmelding. Strømme har inngått en strategisk viktig avtale om leveranser av sikkerhetsutstyr, verktøy og vedlikeholdsutstyr til Island Offshore Shipping AS, går det frem av en børsmelding. Avtalen omfatter leveranser til tre supplybåter som bygges ved Aker Yards for levering i henholdsvis januar, mars og november 2005. Strømme AS har opsjon til leveranser på ytterligere to nybygg for levering i 1. halvår 2005.

Nyheter
Børs