Utviklingen i stortank-markedet er stabilt til svakt fallende. TDN Finans får opplyst at det er sluttet en opsjon fra Gulfen (AG) til Japan til ws 67 . Utviklingen i stortank-markedet er stabilt til svakt fallende. TDN Finans får opplyst at det er sluttet en opsjon fra Gulfen (AG) til Japan til ws 67 . - VLCC-markedet greier ikke å holde nivåene til tross for høy aktivitet. Det har vel vært den mest aktive måneden ut fra Midtøsten på lenge, men nivåene til Østen ligger rundt 35.000 dollar pr dag. Fra AG til Vesten ligger nivåene noe høyere, rundt 50.000 dollar, sier en befraktningsmegler til nyhetsbyrået.Dagens VLCC-slutninger østover fra AG oppnår rater på ws 67,5-70, mot rundt 70-72,5 tidligere i uken.