Jan Petter Collier og ABG Sundal Collier har mottatt nok et søksmål fra en tidligere ansatt, forteller DN. Denne gangen dreier det seg om en tidligere oppgjørsmedarbeider som ble sparket etter å ha blitt karakterisert som "farlig". Nå saksøker han sin tidligere arbeidsgiver.Medarbeideren ble også suspendert i oppsigelsestiden på seks måneder. - Grunnen til suspensjonen er oppgitt å være at de føler seg truet av uttalelser vår klient skal ha kommet med og at han visstnok oppleves som brysom, sier advokat Henning M. Heitmann.Advokaten mener arbeidskonflikten kan tyde på ledelsesproblemer i meglerhuset.