Belships opplyser at M/S Belnor er sluttet ut på et tre års tidscerteparti til canadiske befraktere etter utløpet av nåværende certeparti (august 2005). Belships opplyser at M/S Belnor er sluttet ut på et tre års tidscerteparti til canadiske befraktere etter utløpet av nåværende certeparti (august 2005). Ratene er som følger:
  • Første år 22.000 dollar per dagFørste år 22.000 dollar per dag
  • Andre år 14.625 dollar per dagAndre år 14.625 dollar per dag
  • Tredje år 13.000 dollar per dagTredje år 13.000 dollar per dag
Til fradrag kommer 2,5 prosent kommisjon.