TFDS har gjennomført betydelige finansielle og strukturelle grep i 2004 gjennom aksjekapitalutvidelse, refinansiering av hurtigrutegjelden, salg av offshore- og godsterminalvirksomheten og forsterket strategisk eierposisjon i bussvirksomheten. TFDS har gjennomført betydelige finansielle og strukturelle grep i 2004 gjennom aksjekapitalutvidelse, refinansiering av hurtigrutegjelden, salg av offshore- og godsterminalvirksomheten og forsterket strategisk eierposisjon i bussvirksomheten. Omorganiseringen reflekterer fortsatt strategisk fokus, men driftsfokus i kjernevirksomheten styrkes betydelig, opplyses det i en melding. Dette gjelder i første rekke Hurtigruten og Fjord Line. Teknisk/maritim drift organiseres blant annet som en egen enhet med operasjonelt ansvar for rederiets 40 fartøyer.Den nye konsernledelsen består av:
  • Konsernsjef Tor LægreidKonsernsjef Tor Lægreid
  • Visekonsernsjef Henrik Andenæs (Reiseliv)Visekonsernsjef Henrik Andenæs (Reiseliv)
  • Konserndirektør Tor Arne Antonsen (Økonomi og finans)Konserndirektør Tor Arne Antonsen (Økonomi og finans)
  • Konserndirektør Jens Kristian Johnsen (Driftsstøtte og utvikling)Konserndirektør Jens Kristian Johnsen (Driftsstøtte og utvikling)
  • Konserndirektør Torkild Torkildsen (Teknisk og maritim drift)Konserndirektør Torkild Torkildsen (Teknisk og maritim drift)
Den nye konsernorganiseringen iverksettes fra 1. februar 2005.