Eurosonens industriproduksjon falt med 0,3 prosent på månedsbasis i november, viser tall fra Eurostat idag. Det var ifølge Bloomberg ventet et fall på 0,4 prosent i perioden.I foregående periode falt produksjonen med reviderte 0,6 prosent