har besluttet å utstede et usikret obligasjonslån. har besluttet å utstede et usikret obligasjonslån. Lånet, som har en ramme på 300 millioner kroner, vil bli trukket fullt ut i første transje. Obligasjonslånet vil forfalle 7. februar 2008 og har en rente på tre måneders NIBOR pluss 1,65 prosent. Lånet vil bli søkt børsnotert.Tilrettelegger er Pareto Securities ASA.