Fra 1. februar 2005 innføres ett felles kortnummer for å komme i kontakt med nærmeste kystradio. Fellesnummeret er 120. Telenor Maritim Radio håndterer årlig i underkant av 3.000 ulike assistanseoppdrag via seks bemannede kystradiostasjoner i Norge. Fra 1. februar 2005 innføres ett felles kortnummer for å komme i kontakt med nærmeste kystradio. Fellesnummeret er 120. Telenor Maritim Radio håndterer årlig i underkant av 3.000 ulike assistanseoppdrag via seks bemannede kystradiostasjoner i Norge. Årsaken til opprettelsen av kortnummeret 120 er en kraftig økning i henvendelser fra fritidsbåter som ikke har annet kommunikasjonsutstyr enn mobiltelefon om bord. Disse har ofte ringt mange ulike instanser og etater før de til slutt kommer frem til en kystradiostasjon. Dette kan utgjøre en alvorlig sikkerhetsrisiko i en nødsituasjon der tiden er kritisk.Ved å ringe 120 vil en etter 1. februar automatisk bli rutet til den kystradiostasjon som dekker farvannet/området hvor innringer befinner seg. Dette gjør at vedkommende med behov for assistanse umiddelbart vil komme i direkte kontakt med nærmeste kystradiostasjon, slik at en redningsaksjon kan iverksettes hurtig og uten forsinkende mellomledd. Alle kystradiostasjonene har direkte linjer til Hovedredningssentralene. I tillegg er Rogaland radio samlokalisert med Hovedredningssentralen på Sola, og Bodø radio vil bli samlokalisert med Hovedredningssentralen i Bodø i 2006.Telenor Maritim Radio anbefaler alle som ferdes til sjøs om å anskaffe VHF-radio, siden det gir størst sikkerhet også i forbindelse med assistanse fra andre sjøfarende. For alle som ikke har VHF-radio eller annet kommunikasjonsutstyr om bord enn mobiltelefon, vil imidlertid telefonnummer 120 kunne benyttes dersom den sjøfarende er innen dekningsområdet for mobil.Telenor Maritim Radio drifter i dag seks bemannede kystradiostasjoner som ivaretar nød og sikkerhetskommunikasjon for maritime brukere, og som kontinuerlig overvåker de internasjonale nødfrekvensene.