ExxonMobil har gjennom sitt selskap Esso Exploration and Production Angola utøvd opsjon når det gjelder bruk av ExxonMobil har gjennom sitt selskap Esso Exploration and Production Angola utøvd opsjon når det gjelder bruk av dypvannsrigg Leiv Eiriksson. dypvannsrigg Leiv Eiriksson. Kontrakten gjelder to brønner. Arbeidet på hver av brønnene ventes å ta 30-45 dager.Ocean Rig-aksjen stiger 0,7 prosent til 29,70 kroner.