Norges Rederiforbund sliter med dårlig øknnomi. Ifølge Aftenposten vil forbundet førtidspensjonere medarbeidere og leie ut lokaler i hovedkvarteret i Oslo for å bedre økonomien. Norges Rederiforbund sliter med dårlig øknnomi. Ifølge Aftenposten vil forbundet førtidspensjonere medarbeidere og leie ut lokaler i hovedkvarteret i Oslo for å bedre økonomien. - Økonomien er litt anstrengt, men det har den jo vært en stund, sier administrerende direktør Marianne Lie.Forbundet gikk med underskudd i 2004, men tallene er ikke klare før generalforsamlingen i mars.- Bildet er sammensatt. Vi har hatt fusjoner og oppkjøp i rederinæringen. Det gir færre store rederier som betaler kontingent. Våre medlemmer betaler også kontingent av forsikringsverdien på skipene. Den regnes i dollar. Lav dollarkurs har slått ut, sier Lie.