Oppkjøp

Børsfersking Sevan Marine kjøper 48 prosent av selskap.

Næringsliv

Sevan Marine ASA har kjøpt 48 prosent av aksjene i Askerselskapet KANFA AS fra Kanfa Invest AS. De resterende 52 prosentene eies av de ansatte i KANFA. Sevan Marine ASA har kjøpt 48 prosent av aksjene i Askerselskapet KANFA AS fra Kanfa Invest AS. De resterende 52 prosentene eies av de ansatte i KANFA. KANFA er et prosessdesign- og engineering-selskap som tilbyr tjenester til offshore-industrien.KANFA, som har 13 ansatte, hadde driftsinntekter på rundt 80 millioner kroner i 2004.

Nyheter
Børs