Siem Offshore opplyser at resultatet for Subsea 7 blir langt bedre enn markedet har ventet for fjerde kvartal. Bakgrunnen for dette er økt aktivitet, bedre marginer og lavere kostnadsbase. Siem Offshore opplyser at resultatet for Subsea 7 blir langt bedre enn markedet har ventet for fjerde kvartal. Bakgrunnen for dette er økt aktivitet, bedre marginer og lavere kostnadsbase. Ifølge foreløpige tall ble inntektene i kvartal på 243 millioner dollar, mot 193 millioner dollar året før.EBITDA-resultatet ventes å bli 29 millioner dollar.