Pyramidekonseptet Eurosmart

Slik leker de butikk i Eurosmart. Likhetstrekkene med andre pyramidekonsept er slående.

Næringsliv

De som betaler 20 euro til Eurosmart får mulighet til å oppgradere seg og dermed kvalifisere for provisjoner på verving, på aksjesalg og på varesalg. De får muligheten til å delta i butikkleken til Roy Kvamme og Erik Øveren.Prisen på å oppgradere seg er 230 euro (1.891 kroner) for Bronse, 575 euro (4.727 kroner) for Silver og 1.060 euro (8.713 kroner) for Gold. Og over dette igjen kan man avansere videre til VIP, Master og Powermaster. Og på de fire siste nivåene vil man også få provisjon utbetalt på flere nivåer i UniLevel systemet.Bonus på aksjesalgFor medlemmer fra Silver og oppover er det bonus å hente på salg av aksjer også, forutsatt at man har innfridd vervekravene som gjelder. Og som både i T5PC og WGI er det slik at en andel av inntektene er bundet og den må det kjøpes aksjer for. I Eurosmarts tilfelle er denne andelen 25 prosent.Når disse aksjene kan selges igjen krever Eurosmart inn 10 prosent kurtasje. Men akkurat nå er markedet stengt, akkurat slik det var i T5PC det meste av tiden, men ingen bør bli overrasket om aksjehandelen fortsetter på sidelinjen. Slik det for eksempel gjorde i T5PC.ProvisjonFor å kunne motta provisjoner fra EuroSMART i binærsystemet må man ha vist en form for aktivitet. Kravet er at man må ha solgt to medlemspakker av bronsenivå eller høyere og ha plassert en på hver side i organisasjonen din.I tillegg må man ha satt inn 12 euro på obligatorisk konto den aktuelle uken. Det siste ligner på systemet i WGI der man må kjøpe lodd for å kvalifisere for såkalt Points RMR.Verving gir statusEr man såkalt Goldkonsulent og har solgt minst 12 medlemspakker, hvorav 7 har kvalifisert seg til Goldkonsulent, kvalifiserer man for VP-status. I tillegg må man ha minimum 20 Goldkonsulenter i sin egen binærstruktur.Før man kan bli Master (kanskje noen driver med Ta kwon do?), må man være VIP. For å kunne bli Master, må man personlig ha solgt 20 medlemspakker, hvorav 3 har fått VIP-status. I tillegg til ordinære inntekter fra bonus systemene, vil Mastere få inntekt fra en eksklusiv pool basert i den totale produktomsetningen i selskapet.For å oppnå Powermaster-nivå (tilsvarende sort belte 1. Dan?), må man fra før være Master. I tillegg må man ha solgt totalt 30 medlemspakker, hvorav 12 Gold. Og 3 av disse må i tillegg ha kommet seg opp på Master nivå. Og det må minimum være en Master på hver side i din organisasjon.Den store butikkleken Og slik leker de butikk i Eurosmart, og i morgen er det stort møte i den nyopprettede Aksjonærforeningen. Der skal det blant annet velges en representant til styret i selskapet. Vedkommende for lov å sitte ved siden av lederen.Der får aksjonærene sikkert også anledning til å hilse på den nye sjefen som tilsynelatende er blitt sosialisert på rekordtid.Og om litt skal det gjennomføres en såkalt due dilligence av selskapet. Hva det skal være godt for, og for hvem vites ikke, men det høres veldig tøft ut. Og så er det som selskapet skriver i sin business update i går:(..) en effektivt måte for ny ledelse og styre å få en total oversikt over selskapet, dets forpliktelser og aktiva.Hva er det de har røyka for noe i Eurosmart de siste ukene, mon tro? Det skulle vi også spurt den nye sjefen i selskapet om, Jarle Ørnebo, hvis han hadde returnert SMS'n vi sendte ham i dag.Diskuter Eurosmart her.

Nyheter
Næringsliv