Pyramideselskaper sliter naturlig nok med et mindreverdighetskompleks. Bakmennene vet at de driver med noe som i beste fall er i gråsonen til det lovlige og må gjøre alt som står i deres makt for å fremstå som lovlydige og seriøse. Når man i utgangspunktet vet at denne typen virksomhet ikke er særlig aktverdig, og i tillegg kanskje er ønsket å være forbudt ved lov, blir det ingen enkel oppgave.Dette problemet løser man ved å pøse penger på det, og håper at det forsvinner. I hvert fall lenge nok til at man har fått oppfylt det potensialet man har avdekket. For det slik at hver dag man kan kjøpe seg i fortsatt drift er verdt mer enn det koster. I hvert fall i starten.
Advokater og andre rådgivere tar seg godt betalt for å bistå i saker som ligger i gråsonen til det lovlige. I tillegg har de taushetsplikt. Advokater er derfor ettertraktede rådgivere, på samme tid som pyramideselskapene blir lette bytter. Ikke krangler de på timer og honorar heller, må vi tro. For i pyramidebyggernes øyne er advokater etter alt å dømme for konger å regne, og rådgivere for øvrig en nødvendighet for at de i det hele tatt skal ha noen muligheter.Medierådgivere og PR-agenter havner derfor også ofte på pyramideselskapenes kostnadsside - med stor tall.Politifolk er troverdige, for ikke å snakke om politikere og prester. Det finnes lettlurte eller beregnende mennesker i disse kretser også. Det er påvist at polititjenestemenn har vervet medlemmer til pyramider. Både i WGI og i T5PC. Det skulle ikke forundre oss om det finnes eksempler på at de har kommet i skade for å bruke noen minutter av arbeidstiden til pyramidevirksomheten sin også.Og mon tro hva de snakker om i pausene, polititjenestemennene på kammeret, når flere driver med samme pyramidekonseptet - på fritiden? Fotball? Eller når et medlem i høyre foten ringer på mobilen og lurer på hva som skjer? Laksefiske?Det er i tillegg blitt avslørt at T5PC minst hadde både en ordfører og en prest på aksjonærlisten. Lokalpolitikere var også tidlig inne. Det trengte man ikke en gang å lyve om.Denne jakten på troverdighet tipper imidlertid også ofte over i både løgn og falske løfter. Omgangen med sannheter synes også å være langt mer lemfeldig i denne typen selskaper enn i andre. Det er utbredt i pyramidekretser at man lover mer enn det som kan holdes. Som oftest mye mer enn det som er realistisk også. Usannsynlig mye mer. Det er herav man også kan utlede at; "hvis noe høres for godt ut til å være sant så er det trolig det".Aktører i pyramidevirksomhet går ofte i den fellen å fremstille det som mer rosenrødt enn det kan være. De overdriver i tillegg på en måte som gjør det lett for folk med en normalt utviklet kritisk sans å gjennomskue pyramidespillet, mens alle andre står i fare for å bli lurt.Utfordringen er imidlertid å avsløre bløffene og løftene før bakmennene har oppnådd den ønskede effekten - å lure penger fra enda noen flere mennesker. For det kan virke som det anses som lønnsomt å servere en ny løgn eller falskt løfte bare man kan få lurt inn en person til i pyramiden.Det kan til og med se ut som det legges til grunn en slags grensekostnadsvurdering. Kostnaden ved å lyve om at selskapet har fått ny revisor, og til og med navnet på denne, vurderes kanskje opp mot effekten av et antall timer med redusert kritikk fra medlemsmassen? Får man bare fred lenge nok til en god natts søvn, er det verdt det?Kostnaden ved å lyve om samarbeidspartnere vurderes kanskje også opp mot verdien av å få nok ro i rekkene til at man klarer å verve 10 nye medlemmer, som hver betaler inn 2.500 kroner hver? Får man arbeidsro i to dager og to netter er det definitivt verdt det? Da har man ikke bare sovet godt, men kanskje til og med klart å selge noen aksjer? Og klarer man å verve 100 nye medlemmer er det i hvert fall verdt det? Utspekulert? Svindel? Ja, hva synes leseren?Det letteste å lyve om er hvor mange som tegnet seg som medlemmer. Dette er det sjelden mulig å få verifisert eller kontrollert. Heller ikke etter at pyramiden har klappet sammen. Når kassa er tømt er oftest også fuglene fløyet. Men til og med død lyves det om i disse kretser.Selskaper kan hevde at det gikk konkurs, selv om det ikke finnes fnugg av offentlig dokumentasjon på det i noe offentlig register. Men "konkurs" er et begrep de fleste skjønner, og som i tillegg er ensbetydende med "at da har vi tapt det vi hadde der".I tillegg er man kanskje så flau over å ha blitt lurt at man ikke orker belastningen med å anmelde saken eller gå til søksmål?Pyramideselskapene gjør ofte et nummer av at man har en dialog med myndighetene. Lotteritilsynet må man kunne vise til at man har en dialog med. Aller helst også at man har en god dialog og tror på at det vil bli godkjent, selv om alle vet at det aldri merker denne typen virksomheter "godkjent".Er det snakk om å trade i aksjen må man kunne vise til at man har en dialog med Kredittilsynet. Dessuten, en søknad tar det som oftest meget lang tid å behandle, så det bør man også ha sendt. Det er det mulig å leve lenge på. Og jo lengre virksomheten lever jo mer penger er det mulig å få inn.Jakten på troverdighet, seriøsitet og tillit gir seg også utslag i rekrutteringen av nøkkelpersonell til virksomheten. Daglig leder bør naturlig nok være så kjent som mulig. Vedkommende bør også ha et så plettfritt rulleblad fra næringslivet som mulig. Jo mer kjent jo bedre. Jo mer plettfritt jo bedre. Jo mer troverdig jo bedre.Og det finnes lettlurte, troverdige personer i slike kretser også. Mye lar seg også kjøpe for penger, og finner man en i pengenød er vedkommende kanskje i tillegg lett å kjøpe. Altfor dyrt trenger det ikke bli heller.Men de normalt oppegående personene i denne kategorien vegrer seg mot å ta slike jobber. I hvert fall de som tenker på fremtiden og hvordan det vil ta seg ut på CVen å ha ledet T5PC eller et annet tilsvarende pyramideselskap.De personene pyramidevirksomheten klarer å rekruttere i nøkkelposisjoner blir alltid et minste felles multiplum av troverdighet, utdannelse, erfaring, kjendisfaktor, pengenød og klokskap. Og pussig nok er det ofte de to siste kriteriene som feller. Man kan i hvert fall få følelsen av at de som lar seg rekruttere både er tilstrekkelig dum og samtidig i stor nok pengenød til at de ikke klarer å takke nei.Det spiller imidlertid mindre rolle for bakmennene i pyramidevirksomheten. De selger inn de nye medarbeiderne for alt det er verdt, og smører på med bred penn. Iveren etter å hausse er ofte også så stor at man beveger seg over i grenseland for sannheten. Har vedkommende for eksempel en gang jobbet i et selskap som senere ble kjøpt av IBM, ja så har vedkommende jobbet i IBM. Basta Mulighetene for at det skal bli avslørt anses kanskje som så små at det må man kunne tillate seg? Eller det vil ta så lang tid før noen oppdager det at det uansett ikke er av betydning.Men så er det altså ikke slik at tillit er noe man har, eller kan kjøpe seg. Det finnes ingen raske veier til tillit. Ikke i denne delen av forretningsverden heller. Det er noe man må opparbeide seg over tid. Substitutter kan kjøpes for en stund, men tilliten havner som oftest raskt under pari igjen i slike forsøk.Det paradoksale blir da at alle pengene som er brukt nettopp på å kjøpe seg troverdighet er bortkastet. Men det er "sunk cost" og til inntekts ervervelse, og dessuten er kanskje titalls millioner kanalisert dit de skulle allerede?Å holde medlemmer med godt snakk er ikke veldig troverdig, men det kan utsette alvorlige avsløringer en stund. Er man god til å snakke for seg, slik de fleste som driver denne typen virksomhet er, er det også utrolig hva de kan få medlemmer til å tro - og bringe videre som sannheter.Det er nesten slik at en løgn og et løfte blir en sannhet etter bare å ha passert gjennom et par frelste medlemmer. Og effekten av det kan være enorm. Unnskyldningene fabrikkeres ofte også på løpende bånd for å holde sinte medlemmer fra livet. Dette er oftest noe man ser mot slutten av levetiden for en pyramide, men som altså ikke er særlig troverdig.Diskuter .