Hydro har besluttet å gjennomføre en ny anbudsrunde for anskaffelse av supplybåter. Det vil derfor ikke bli signert en endelig befraktningsavtale med Farstad Shipping. Hydro har besluttet å gjennomføre en ny anbudsrunde for anskaffelse av supplybåter. Det vil derfor ikke bli signert en endelig befraktningsavtale med Farstad Shipping. Aker Yards inngikk i desember 2004 en intensjonsavtale med Farstad Shipping på litt over en halv milliard kroner. Avtalen var betinget av endelig avtale mellom Hydro og Farstad.Kommunikasjonsdirektør Tore Langballe i Aker Yards sier til TDN Finans at selskapets leveringstidspunkt i kontrakten med Farstad Shipping er attraktive i dagens marked.- Aker Yards har fått beskjed om at avtalen mellom Farstad og Hydro ikke er bekreftet. En beslutning vedrørende avtalen mellom Farstad og Aker Yards vil bli tatt senere i dag. Uavhengig av utfallet av ovennevnte er dette meget attraktive leveringstidspunkt i dagens offshoremarked, sier Langballe.