har i dag gjennomført en rettet emisjon på 12,7 millioner aksjer til kurs 4,60 kroner per aksje. Emisjonen er gjennomført etter vedtak i selskapets styre den 18. januar 2005, og er i henhold til fullmakt gitt av generalforsamlingen 11. mai 2004. har i dag gjennomført en rettet emisjon på 12,7 millioner aksjer til kurs 4,60 kroner per aksje. Emisjonen er gjennomført etter vedtak i selskapets styre den 18. januar 2005, og er i henhold til fullmakt gitt av generalforsamlingen 11. mai 2004. Emisjonen utgjør en utvidelse av selskapets aksjekapital med om lag 10 prosent og ny aksjekapital er på 140.236.097 kroner, fordelt på 140.236.097 aksjer.