Selmer inhabil i T5PC?

Det mener advokat Olav Sylte, og det skal Oslo skifterett ta stilling til i løpet av kort tid.

Næringsliv

Advokat Olav Sylte, som representerer 92 aksjonærer i det konkursrammede pyramideselskapet T5PC, forsøker å få kastet Thomas Steen Brandi som styrer for boet.Sylte mener advokatfirmaet Selmer og bostyrer Thomas Steen Brandi er ihabil, fordi advokat Dennis Ekpete tidligere både har hatt relasjoner til Jim Wolden og har vært ansatt i Selmer. Dette fremkommer av brev til Oslo skifterett før jul i fjor.Sylte reagerer også på at Brandi skriver at Jim Wolden ikke kan identifiseres med de konkursrammede selskapene, at han ikke har stiftet selskapene eller har vært medlem av styret i noen av selskapene.Advokat Thomas Steen Brandi tilbakeviser påstandene om at Ekpetes tidligere relasjoner til Jim Wolden, og hans tidligere ansettelsesforhold i Selmer, er av betydning for styringen av boet.Brandi redegjør i et 8 sider langt brev, datert 27. desember 2004, for boets syn når det gjelder habiliteten. Han nedlegger også påstand om at han får fortsette som bostyrer og at advokat Sylte tilkjennes saksomkostninger, fordi boet, som følge av Syltes påstander om inhabilitet, er blitt påført kostnader.Sylte mener kravet om saksomkostninger er spesielt og mener at hans habilitetsinnsigelse er vanlig prosedyre.Om Brandi kjennes inhabil, og om Sylte må betale saksomkostninger, vil Oslo skifterett ta stilling til om kort tid.

Nyheter
Næringsliv