Sinvest opplyser at den ekstraordinære generalforsamlingen enstemmig har godkjent styrets forslag om å ta opp et rentebærende konvertibelt obligasjonslån på 600 millioner kroner. Sinvest opplyser at den ekstraordinære generalforsamlingen enstemmig har godkjent styrets forslag om å ta opp et rentebærende konvertibelt obligasjonslån på 600 millioner kroner. Pengene skal benyttes til innløsning av tidligere obligasjonslån, samt til finansiering av ytterligere offshore-investeringer.Totalt var rundt 39 prosent av aksjene representert på generalforsamlingen.