Statistisk sentralbyrå melder i dag om en stabil detaljhandel i fjorårets siste måned. Omsetningen til detaljhandelsbedriftene var uendret fra november til desember 2004, og sammenlignet med desember 2003 var det en vekst på 2,4 prosent. Det viser volumindeksen for detaljhandel justert for sesongvariasjoner. Detaljhandel er i denne sammenheng unntatt motorkjøretøy og bensin.Detaljhandelen regnes av mange økonomer for dagens viktigste nøkkeltall. En rundspørring åtte økonomer viser ifølge Reuters en snittforventning på +0,9 prosent i perioden.Noe av det som stimulerte i positiv retning var salget av CD-, DVD-plater og spill. Her økte omsetningen i verdi (ikke justert for prisendringer) med 25,5 prosent i desember 2004 sammenlignet med desember 2003. Omsetningen til butikker med salg av elektriske husholdningsapparater, radio og fjernsyn steg med 12,1 prosent i samme periode.Også salget av tekstiler og utstyrsvarer økte betydelig i julemåneden. Sammenlignet med desember 2003 steg salget av denne typen produkter med 30,1 prosent.