DN har fortatt en gjennomgang av vinimportør Ekjords andel av vin og brennevin på lokalistene i de ulike polutsalgene som omfattes av smøreskandalen. Konklusjonen er blant annet at Ekjords andel av lokallisten til "julebordpolet" i Østfold er 13 prosent, mens andelen på landsbasis er 3,5 prosent. DN har fortatt en gjennomgang av vinimportør Ekjords andel av vin og brennevin på lokalistene i de ulike polutsalgene som omfattes av smøreskandalen. Konklusjonen er blant annet at Ekjords andel av lokallisten til "julebordpolet" i Østfold er 13 prosent, mens andelen på landsbasis er 3,5 prosent. Med unntak av ett pol, har alle "smørepolene" en høyere andel Ekjord-produkter enn landssnittet.